Historia

Husets historia

Tjänstemännens egnahemsförening började bebygga Storängen 1904. De minsta skolbarnen fick till en början undervisning hemma hos fru Åstrand på John Lodéns väg 15 och i tioårsåldern började de vid Tattby läroverk i Saltsjöbaden. Behovet av en skolbyggnad i Storängen ökade emellertid och 1912 började föreningen att bygga Storängens Samskola.

Jernvägs AB Stockholm-Saltsjön, som ursprungligen ägde marken i Storängen och sålde tomterna, bidrog till föreningen med mark och en summa pengar till skolbygget. Arkitekt var Ivar Callmander, som ritat flera villor i Storängen och själv bodde i en av dem.

På bottenvåningen inreddes, förutom en liten lägenhet på vardera gaveln, tre skolsalar. Här undervisade Ebba Anjou och Dorrit Henninge i klasserna 1, 2, 3 och ibland 4, medan Greta Wistrand en tid drev barnstuga i källaren.

Barnantalet minskade så småningom, och när fröken Anjou pensionerades 1929, fick de fåtaliga storängsbarnen börja i Vikdalens skola i stället. Under en tid drev Nacka kommun förskolan och 1998 flyttade Storängens Montessoriförskola in. Den är en av Sveriges första montessoriförskolor och startade 1973 som ett föräldrakooperativ.

Övervåningens sal planerades från början att användas dels av skolan som samlings-, slöjd- och gymnastiksal, dels av storängsborna för sammanträden och fester. Än idag har salen nära nog samma funktioner sånär som på att den inte används som slöjd eller gymnastiksal. Storängssalen, som den numera kallas, används av förskolan och är flitigt uthyrd till storängsbor och även till ”utsocknes”, både som festsal och möteslokal.

För 300 kr dekorerades salen av Filip Månsson, som drev dekorationsverkstad och målarskola. Han lät dekorationsmålarna Thure Lindgren och Ernst Lindelöf utföra arbetet. Lindelöf var då bara 16 år och blev senare en mycket anlitad konstnär och dekoratör. De båda målarna skrev den 4 december 1912 sina namn uppe bland takstolarna – något som upptäcktes vid en storstädning 1986. Samma år, 1986 renoverades den höga skorstensstocken och den öppna spisen. Under hösten 2009 genomgick alla målningar på väggar och tak en välbehövlig restaurering utförd av konservatorer.

Salen pryds med några tavlor målade av kända storängskonstnärer. Till höger om öppna spisen hänger en oljemålning av Anton Genberg, föreställande utsikten över Storängen och Järlasjön från Vattentornsberget. Till vänster om köksdörren hänger en målning av Gottfrid Kallstenius, föreställande bokförläggare Wahlströms villa i Storängen. Ovanför trappan finns två tavlor av konstnärsparet Olga och Lennart Nyblom – Olgas till höger och Lennarts till vänster.

Villasamhället Storängen det vill säga egnahemsföreningens fastigheter, som Storängens Samskola är en del av, förklarades 1987 som riksintressant kulturminnesmärke för sin homogena och högklassiga bebyggelse, främst i nationalromantisk stil.

Läs mer om Storängen på Storängens hemsida.