Information

Villkor och Ordningsregler

På den här sidan hittar du våra villkor och ordningsregler, som vi är mycket måna om att alla ska efterleva. Vi hoppas nämligen att Storängssalen med sin speciella atmosfär och sin något känsliga miljö får bevaras som en naturlig samlingspunkt för i första hand storängsborna men också för andra som vill ha en trivsam inramning för sina sammankomster.

Hyrestagare

Hyrestagare skall vara fyllda 20 år.

Upplåtna utrymmen

I Storängens Samskola, Värmdövägen 176, Nacka, upplåts till hyresgästen följande utrymmen:

  • På bottenvåningen
    • Tambur med kapprum
    • Tvättrum med två toalettrum
  • På övervåningen
    • Storängssalen med kök.
    • Det högra kylsåpet.

En montessoriförskola använder också lokalerna i bottenvåningen dagtid och Storängssalen för lunch på vardagar. När skolan är öppen måste hänsyn tas till detta. Skulle problem uppstå kontakta lärarna.

Tid och hyra

Lokalerna tillträds och lämnas efter överenskommelse med uthyraren. Tider och priser framgår i tabellen nedan.

VeckodagTillträdeTyst & UtrymtStädning tomHyrespris
mån – tor13.3023.0008.00-11.003000 kr
fredag12.3001.0011.0012000 kr
lördag12.0001.0011.0014000 kr
söndag12.0023.0008.00-11.005000 kr

Sluttid är 23.00 söndag till torsdag och 01.00 fredag och lördag. Då skall det vara tyst och utrymt.

Städning får om så önskas ske på följande förmiddag fram till 11.00. Tambur skall vara klar 08.00 på vardagar. Tid för städning skall också bokas.

Bokning

Bokning görs i fliken bokning. Hyran av salen erläggs minst 3 månader i förskott genom insättning på AB Storängens Samskolans bankgirokonto 661-5686. Det är inte tillåtet att boka salen för någon annans räkning. Hyran betalas i förskott vid bokningen . Bokningen kvitteras med epost. Uthyraren granskar bokningen och godkänner/avslår bokning med epost. Bokningar är bindande. Bokningsansvarig för Storängssalen bestämmer från fall till fall om så erfordras.

Se fliken bokning.

Rabatter

Rabatter avser endast lokalkostnaden och inte tilläggstjänster. Medlemsrabatter är personliga.

Avbokning

Avbokningar görs skriftligt. Vid avbokningar som görs mellan 2 och 3 månader före hyresdatum återbetalas 50 % av det totala hyresbeloppet, därefter 25 %.

Nyckel

Nyckel, som går till ytterdörren och branddörren i innetrappan, hämtas och återlämnas efter överenskommelse. Ring en vecka innan bokningsdatumet så stämmer vi träff vid en tid som passar oss båda. Vid hämtningen ska visas att hyran betalats.

Grannar

I huset finns två bostadslägenheter. Största möjliga hänsyn ska tas till dem som bor där. Hyresgästen svarar för att hans gäster inte stör de boende eller förstör eller skräpar ner på tomten.

Efterbesiktning

När lokalerna städats och nyckeln jämte ifylld checklista återlämnats kontrolleras att allt är i sin ordning – brister anmälda på checklistan underlättar efterkontrollen.

Övriga anvisningar

Golvet i salen är oljebehandlat och ska vid städningen endast dammsugas eller torrsopas. Fuktig trasa får endast användas för att ta bort vinfläckar och dyl. Möbler får inte släpas mot golvet och får inte beträdas med vassa klackar (som stilettklackar).

Dekoration får inte fästas med spik eller tejp. Pianot och möbler får inte flyttas. Endast stolar och fällbord får möbleras fritt.

Rökning är ej tillåtet inomhus och i festlokalen. Rökmaskin är inte tillåtet. Kruka för fimpar står innanför 1:a ytterdörren och flyttas ut på yttertrappan vid rökning och töms vid städningen. Hyresgästen ansvarar för att ytorna rensas ifrån fimpar under städningen.

Eld. Hyresgästen ska iaktta stor försiktighet med öppen eld (levande ljus). Det är förbjudet att elda i öppna spisen. Marschaller och dylikt får inte placeras på den utvändiga trätrappan eller stentrappan. Ställ dem i gruset eller i marschallhållare vid trätrappan.

Diskmaskin av restaurangtyp finns i köket. (Den mindre vita får inte användas.) Bruksanvisning finns på väggen denna måste följas noga. Matrester måste sköljas av innan tallrikar och skålar sätts in i maskinen. Var noga med fett och läppstift. Tallrikar och glas får inte heller torka in före diskningen i maskinen. För att disken ska torka bättre bör luckan till maskinen stå öppen någon minut efter det att maskinen stannat innan diskbacken tas ut. Allt ska torkas noga innan det sätts in i skåpen. Därvid kontrolleras att allt är rent. Gör ren maskinen noga invändigt och lämna luckan öppen.

Städning. Lokalerna ska lämnas i välstädat skick. Vid städningen följs checklistan (se egen flik). Städningen skall vara klar kl. 11.00 dagen efter hyresdagen. Utrymmena på bottenvåningen ska alltid vara städade innan förskolan öppnar – vardagar kl 8. Vid undermålig städning förbehåller vi oss rätten att ta ut städböter. Hyrestagaren är ansvarig för städning av lokalen, se checklistan för städning.

Sopor placeras i den största soptunnan nedanför stentrappan. Inga sopor får placeras utanför. Är soptunnan full nödgas vi därför be hyresgästerna ta med sig soporna. Av brandsäkerhetsskäl får sopsäckar inte lämnas kvar i huset. Aska från brasan får inte läggas i sopsäckarna utan ska (utan glöd) tömmas i den plåttunna med lock som står bredvid den öppna spisen. Ved eller tändmaterial får inte läggas i tunnan.

Eventuella skador eller brister som orsakats av hyresgästen eller hans gäster ska anmälas direkt efter uthyrningan till uthyraren. Hyresgästen är skyldig att ersätta sådana skador eller brister samt hyrestagarens administrativa kostnader i samband därmed. Om övriga hyresgäster i fastigheten drabbas kan även skadestånd till dessa komma i fråga.

Tips att ta med. bordsdukar, servetter, kökshanddukar.